Δικαιώματα από την Πρώτη Μέρα!

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας συμμετείχαν στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση της Actionaid «Δικαιώματα από την Πρώτη Μέρα!»     

Οι δράσεις των παιδιών του Β΄τμήματος     

Η συμμετοχή του τμήματός μας στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την εκπαίδευση 2012 έγινε στη διάρκεια 2 ημερών. Την Πέμπτη 26 Απριλίου έγινε μια συζήτηση

 » Διαβάστε όλο το άρθρο