Οι γονείς που επιθυμούν να δικαιολογήσουν την απουσία μαθητών , μπορούν να στέλνουν Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει την άμεση επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο σπίτι τους με email στο Σχολείο και αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για τη δουλειά τους (αν χρειάζονται) για τη μη προσέλευση των παιδιών τους .