Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στο Σχολείο μας θα πραγματοποιηθεί γιορτή από τους μαθητές της Δ` τάξης στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων . Έναρξη 08:30 και λήξη 09:45 . Στη συνέχεια μαθητές και γονείς θα αποχωρήσουν καθώς την ημέρα αυτή δεν γίνονται μαθήματα και δεν λειτουργεί το Ολοήμερο πρόγραμμα .