Εικαστική δημιουργία για τα σκηνικά της γιορτής της εκπαιδευτικού Εικαστικής Αγωγής κ. Γκίκα Σοφίας