Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

 

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα της πρώτης ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων για όλες τις τάξεις του Σχολείου μας:

 

Τα τμήματα των Α΄ και Γ΄ τάξεων την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στις 13.20 μ.μ.

Τα τμήματα των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στις 13.20 μ.μ.

Τα τμήματα της Β΄ τάξης την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου στις 13.20 μ.μ.

Τα τμήματα της Δ’ τάξης την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 13.20 μ.μ.