Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

 

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 13.15, με την ευκαιρία της λήξης του Β΄ τριμήνου,  θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου για τα τμήματα των Γ΄, Δ΄, Ε΄, & ΣΤ΄ τάξεων και θα γίνει ενημέρωση για τα τμήματα των Α΄ και Β΄ τάξεων.