Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αποτελεί μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει όλες τις περιπλοκές που συνεπάγεται μια αλλαγή, μια μετάβαση. Τα πιο εμφανή στοιχεία της αλλαγής είναι ότι αυτή συνεπάγεται χάσιμο φίλων, νέες γνωριμίες, περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς, το να γίνεται κάποιος ο νεότερος, ενώ ήταν ο μεγαλύτερος, διαφορετικές διδακτικές μεθόδους και πιο απαιτητική εργασία στο σπίτι. Για να εξασφαλιστεί λοιπόν, μια ομαλή μετάβαση των μαθητών της ΣΤ΄τάξης  στο Γυμνάσιο, εκτός από την προηγούμενη προετοιμασία που έχει γίνει από τις δασκάλες των τμημάτων, οι μαθητές του ΣΤ2 με τη δασκάλα τους κ. Μπαλανίκα Αφροδίτη την Τετάρτη 6 Μαΐου  2015 και οι μαθητές του ΣΤ1 με τη δασκάλα τους κ. Κόρμπη Γιάννα την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 επισκέφτηκαν το 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου. Eκεί, γνώρισαν τον Γυμνασιάρχη κ. Βλάχο Γιώργο, ξεναγήθηκαν στον χώρο, στις αίθουσες, το κυλικείο και τη βιβλιοθήκη και  παρακολουθήσαν τη διδασκαλία ενός μαθήματος. Στο τέλος, οι μαθητές έφυγαν ικανοποιημένοι.

Ετικέτες: