Ώρες ενημέρωσης γονέων

Λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του covid-19
η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται τηλεφωνικά ή κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού .