Προσβασιμότητα σχολείου

Η πρόσβαση στο 5ο Νηπιαγωγείο γίνεται από την οδό Τζιβαροπούλου, δίπλα στη εκκλησία του Αγίου Τρύφωνος. Το νηπιαγωγείο διαθέτει ράμπα για την είσοδο ατόμων Α.Μ.Ε.Α.