Εκπαιδευτικοί

Στο 5ο Νηπιαγωγείο Κουφαλίων είναι τοποθετημένη οργανικά η νηπιαγωγός:

Τοπτσίδου Άννα  του Ιωάννη, Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου

Η νηπιαγωγός διαθέτει πολυετή εμπειρία και υπηρετεί στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο από το 2007. Επιμορφώνεται συνεχώς, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην προσχολική εκπαίδευση και αναλαμβάνει καινοτόμες δράσεις και προγράμματα.