Επικοινωνία

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη νηπιαγωγό στο τηλέφωνο:
2391052106
(Προτιμότερη ώρα επικοινωνίας 13:00- 13:30)
Καθώς και στο email: 5nip.koufal@gmail.com
Σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης επικοινωνείτε με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο : 2391053593

 

Χάρτης και πλήρη στοιχεία του σχολείου

email: mail@5nip-koufal.thess.sch.gr
τηλ: 2391052106-2391053593