Εσωτερική αξιολόγηση

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-2023Λήψη αρχείου

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-2022

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου.Λήψη αρχείου