ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 Εργαστήρια δεξιοτήτων Σχολικό έτος : 2022-2023

s5v0p bW0G Q b 1 2

Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικό έτος 2022-2023

Στο πλαίσιο του καθορισμού του ετήσιου Σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας  του 5ου Νηπιαγωγείου Κουφαλίων, αναφορικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτωναποφασίστηκε και θα υλοποιηθούν για το σχολικό έτος 2022-2023 τα παρακάτω «προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων» τα οποία αποτελούν καινοτόμες διδακτικές και εκπαιδευτικές δράσεις με την προσθήκη των θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και αξιοποιούν μεθόδους διερευνητικής  – ανακαλυπτικής μάθησης.  :

1) ως προς τη θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα, Ευ ζην» το πρόγραμμα με τίτλο: «Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα».

Φ Φ 5 Φ 4 Φ 3 Φ 3 Φ 2Φ

2) ως προς τη θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον» το πρόγραμμα με τίτλο: «Φύλαξε το μην το πετάς, ανακύκλωσε  μας! »

3) ως προς τη θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» το πρόγραμμα με τίτλο: «Εγώ και οι φίλοι μου»

                             Το φανάρι της φιλίας

iΔ φαναριΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΑΡΙΜ φαναριΜΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ φαναριΟ φαναριΟΡΕΣ ΦΡ ΦΑΝΑΡΙΠ φαναριΣφαναριΧΡ φαναρι

                                         Η  οικογένειά μου

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 10Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 9Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 8Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 3Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 4Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 5Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 7

4) ως προς τη θεματική ενότητα «Δημιουργώ, καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία»  το πρόγραμμα με τίτλο: «STE(A)Μ : «STEAM και η ΓΗ γυρίζει….».

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1Ω 4Ω 5Ω 2Ω 3Ω

Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικό έτος 2021-2022Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου