Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).
Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα και επιστρέψτε άμεσα τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στο σχολείο .

Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.

Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τον   σύνδεσμο για έκδοση Υ.Δ.

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-delosesΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου