Εκδήλωση: Έκθεση με γκραβούρες της Πελοποννήσου. Χαρακτικά Ευρωπαίων Περιηγητών

5ο Δημοτικό σχολείο Τρίπολης

Τάξη Ε2

Εκδήλωση: Έκθεση με γκραβούρες της Πελοποννήσου. Χαρακτικά Ευρωπαίων Περιηγητών

 DeWitt,_Map_of_Peloponnese-webiste_thumb

Μαθησιακοί στόχοι:

Να γνωρίσουν οι μαθητές γκραβούρες της Πελοποννήσου και τους δημιουργούς τους

Να γνωρίσουν οι μαθητές τους Περιηγητές

Να ασκηθούν σε μεθόδους ενεργητικής μάθησης, με έμφαση στη διαδικασία

Να έρθουν σε επαφή με τη διερευνητική μέθοδο

Να συνεργαστούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής

Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση από τη συμμετοχή τους σε μια σύνθετη διαδικασία

Πρωτοβουλίες μαθητών:

  • Ετοίμασαν έκθεση στο σχολείο με 36 γκραβούρες από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου
  • Συγκέντρωσαν υλικό για τους Περιηγητές και το παρουσίασαν στην τάξη
  • Έκαναν και τα ίδια τη δικιά τους γκραβούρα την οποία ανάρτησαν στον πίνακα ανακοινώσεων και στη συνέχεια το κάθε παιδί παρουσίασε και μίλησε στα άλλα παιδιά για το έργο του

Χώρος εκδήλωσης-δράσης: Η έκθεση παρουσιάστηκε στο χώρο της τάξης Ε2 και την επισκέφτηκαν η Διευθύντρια του σχολείου κ. Σανσονίου  καθώς και η σχολική σύμβουλος κ. Τσούτσουβα

Ημερομηνία εκδήλωσης: Η έκθεση και οι υπόλοιπες δράσεις πραγματοποιήθηκαν από 2/10/2014 έως 8/10/2014