ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Δ.Υ.)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους θα λειτουργήσει στο σχολείο μας Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) η οποία απαρτίζεται από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό & Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών, καθώς και η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, έργο της Ε.Δ.Υ. αποτελεί η υλοποίηση εξατομικευμένων και ομαδικών παρεμβάσεων ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγική και συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες.

Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο κάθε Τρίτη και οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου στο τηλέφωνο 2710-224025, τηρώντας τις αρχές δεοντολογίας και απορρήτου που διέπουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

 

Τα μέλη της Ε.Δ.Υ.                                                    Ο Διευθυντής

Μαυραειδοπούλου Γεωργία                                       Μεταξάς Σωκράτης

ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός

Προκοπίου Αρετή

ΠΕ23 Ψυχολόγος

Παπανικολάου Μαρία

ΠΕ 71 Εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε