ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Η ΔΑΦ χαρακτηρίζεται από:

 • Ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση και
 • Περιορισμένα επαναληπτικές συμπεριφορές, ενδιαφέροντα, και δραστηριότητες (RRBs).

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εμφανής εκδήλωση του αυτισμού συμβαίνει μέσα στον    πρώτο ή δεύτερο χρόνο της ζωής.

 • Από το 2ο έτος η διάγνωση είναι αρκετά έγκυρη
 • Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να συμβάλλουν έτσι ώστε να καθυστερήσει η αναγνώριση του προβλήματος.
 • Η.Π.Α μέσος όρος ηλικίας κατά τη διάγνωση είναι :
 • 1 έτη για τον κλασικό αυτισμό
 • 2 έτη για το σύνδρομο Asperger
 • Γονείς ¼ των παιδιών αναφέρουν ότι τα παιδιά τους αρχικά εκδήλωσαν την ικανότητα να χρησιμοποιούν λίγες λέξεις, στη συνέχεια όμως σταμάτησαν εντελώς να μιλούν για περισσότερο από ένα μήνα ή χρόνια. Αυτός ο τύπος συμπεριφοράς φαίνεται να είναι σχετικά ειδικός για τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Κεντρικό προσδιοριστικό γνώρισμα της διαταραχής, ίσως το κυριότερο

 • Η κοινωνική ανάπτυξη ποικιλοτρόπως διαφορετική.
 • Περιορισμένο ενδιαφέρον για το ανθρώπινο πρόσωπο, η απουσία βλεμματικής επαφής, οι περιορισμένες κοινωνικά κατευθυνόμενες συμπεριφορές όπως οι μιμικές εκφράσεις, τα φωνήματα, η το να δείχνουν με το δάκτυλο, καθώς και η απουσία ενδιαφέροντος για τα άλλα παιδιά.
 • Mεταβάλλεται στη διάρκεια της ανάπτυξης, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί ένα πεδίο σοβαρής μειονεξίας ακόμα και για τους μη καθυστερημένους αυτιστικούς ενήλικες με την υψηλότερη λειτουργικότητα.

 

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ελλείμματα στην ανάπτυξη της έκφρασης του λόγου η πιο συχνή αιτία για την οποία εκδηλώνουν ανησυχία οι γονείς παιδιών.

 • Περίπου μισοί από τους ασθενείς δεν χρησιμοποιούν ποτέ το λόγο ως τη βασική μέθοδο επικοινωνίας, αν και ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή πρώιμων παρεμβάσεων.(Dawson and Osterling, 1997; Rogers, 1998).
 • Λόγος με πολυάριθμες ιδιαιτερότητες (Paul, 1987).
 • Χρήση στερεοτυπικών φράσεων, καθυστερημένη ηχολαλία, αντιστροφή των αντωνυμιών, αποτυχία στη χρήση του κατάλληλου ρυθμού και τονισμού κατά την εκφορά λόγου, διαταραγμένη ανάπτυξη της σημασιολογίας, άγνοια μεταφορικής σημασίας του λόγου, ελλείμματα στην πραγματολογική επικοινωνία.
 • Τα γλωσσικά – επικοινωνιακά ελλείμματα στον αυτισμό Vs. αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου: δυσκολίες που αντανακλούν στην κοινωνική συναλλαγή & τη σοβαρότητα της καθυστέρησης (Lord, 1995).
 • H ανάπτυξη της επικοινωνίας σε άτομα με διαταραχή Asperger φαίνεται να είναι λιγότερο επηρεασμένη (Klin,1994)

 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Χαμηλότερα επίπεδα νοημοσύνης συσχετίζονται με χειρότερη έκβαση και με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης επιληψίας στην εφηβεία.

 • Ελλείμματα στην αφηρημένη σκέψη και στην ταξινόμηση και επεξεργασία της πληροφορίας.
 • Ορισμένα αυτιστικά παιδιά πραγματικά αξιοσημείωτες ικανότητες, πχ στη μουσική ή τη ζωγραφική, ή σε εξαιρετικές επιδόσεις της μνήμης.
 • Γενικά, τα αυτιστικά άτομα αποδίδουν καλύτερα σε δοκιμασίες που αφορούν τις κινητικές και αισθητηριο-κινητικές δεξιότητες και χειρότερα σε δοκιμασίες που αφορούν τη συμβολική πληροφορία και τις λεκτικές δεξιότητες (Klin and Shephard, 1994)
 • Μεγάλη ανομοιογένεια στην απόδοση σε διαφορετικούς τομείς δεξιοτήτων (π.χ. επίδοση μεταξύ δοκιμασιών σε τεστ νοημοσύνη

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 

Απουσία απάντησης στα κοινωνικά ερεθίσματα (π.χ. στη φωνή του γονέως)

 • Ιδιαίτερα προσκολλημένο σε ένα ασυνήθιστο αντικείμενο
 • Ιδιαίτερα ευαίσθητο σε ορισμένους μη λεκτικούς ήχους (π.χ. της ηλεκτρικής σκούπας ή ενός κουδουνίσματος στο ραδιόφωνο).
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μη λειτουργικές πλευρές των αντικειμένων (π.χ. τη γεύση ή το αίσθημα αφής)
 • Στερεοτυπικές (άσκοπες και επαναλαμβανόμενες) κινήσεις, όπως πχ «φτερούγισμα» των χεριών, περπάτημα στις άκρες των δακτύλων, περιστροφή αντικειμένων
 • Ασυνήθιστες συναισθηματικές αντιδράσεις είναι επίσης συχνές
 • Ελλείμματα στο συμβολικό παιχνίδι

 

 

Από το βιβλίο του Tony Attwood, «σύνδρομο Asperger»

 

Ο Edgar θυμάται: «..σε κάποια στιγμή η μητέρα μου, εξοργισμένη μαζί μου, φώναξε: ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα; Δεν ξέρεις πώς να αγαπάς! Πρέπει να μάθεις πώς να αγαπάς!- έμεινα έκπληκτος! Δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι εννοούσε. Ακόμη την έχω…»

 

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 • Φοίτηση σε κανονικό σχολείο με πλαισίωση
 • Αναβολή Α’ Δημοτικού
 • Διαβάθμιση απαιτήσεων
 • Συνεχής έλεγχος κατανόησης
 • Γινόμαστε οι διερμηνείς του που βοηθούν να κατανοήσει τον κόσμο (αφορά κυρίως παιδιά με αυτισμό)
 • Σεβασμός εμμονών και «διπλής ταχύτητας»
 • Ευκαιρίες να αλληλεπιδράσει με άλλα παιδιά
 • Εστίαση στις ιδιαίτερες ικανότητες, αξιοποίηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του
 • Οργάνωση διαλείμματος
 • Συμμετοχή στα θεατρικά
 • Προγραμματισμός
 • ΠΡΟΒΛΕΨΗ των ειδικών καταστάσεων που μπορεί να ταράζουν ένα συγκεκριμένο παιδί

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΑΥ

ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΕΤΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc