Φεβ 28 2024

Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για το Σχολικό έτος 2024-2025

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική.

 

Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στον σύνδεσμό:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους.

Το 46ο  Νηπιαγωγείο Αθήνας δέχεται μαθητές που η μόνιμη κατοικία τους   βρίσκεται στην περιοχή της Αθήνας που περικλείεται από τους εξής δρόμους:

Οδός Αθηνάς – Οδός Πανεπιστημίου – Πλατεία Συντάγματος – Οδός Φιλελλήνων-Λεωφόρος Αμαλίας – Οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Οδός Θρασύλλου – Οδός Στράτωνος-Οδός Πρυτανείου – Οδός Θεωρίας – Οδός Διοσκούρων – Οδός Άρεως – Πλατεία Μοναστηρακίου.

Η δ/νση κατοικίας τεκμηριώνεται  με πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο τα οποία πρέπει να αναρτηθούν σε ψηφιακή μορφή

Επίσης δέχεται μαθητές που τα αδέρφια τους φοιτούν στο 74ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας  με το οποίο συστεγάζεται (θα χρειαστεί βεβαίωση φοίτησης από́ τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας).

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει  να προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2024, και αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία ( ώρες 12:30-13:30 στο τηλ 210 3224084)  είναι τα εξής:

α) Αίτηση εγγραφής για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα  πρόωρης υποδοχής, εφόσον  το έχετε αιτηθεί ( το έντυπο της αίτησης σας δίνεται από το σχολείο)

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον παιδίατρο (το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου γονέα/κηδεμόνα για την συναίνεση στην   εγγραφή του παιδιού.

ε) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 

*Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Νηπιαγωγείο από Δευτέρα έως Παρασκευή  12:30- 13:30 στο τηλ. 210 3224084.

mail: mail@46nip-athin.att.sch.gr

Η Προϊσταμένη

Κάλη Καββαθά

 

Μπορείτε να διαβάσετε  την εγκύκλιο με τις αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση εδώ:

Νηπιαγωγεια εγκύκλιος εγγραφών_2024-2025

 

 

 

 

—————————————————

Παράταση εγγραφών για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία παρατείνονται ως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

 

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική.

Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στον σύνδεσμo:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους.

Το 46ο Νηπιαγωγείο Αθήνας δέχεται μαθητές που η μόνιμη κατοικία τους   βρίσκεται στην περιοχή της Αθήνας που περικλείεται από τους εξής δρόμους:

Οδός Αθηνάς – Οδός Πανεπιστημίου – Πλατεία Συντάγματος – Οδός Φιλελλήνων-Λεωφόρος Αμαλίας – Οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Οδός Θρασύλλου – Οδός Στράτωνος- Οδός Πρυτανείου – Οδός Θεωρίας – Οδός Διοσκούρων – Οδός Άρεως – Πλατεία Μοναστηρακίου.

Η δ/νση κατοικίας τεκμηριώνεται  με πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο τα οποία πρέπει να αναρτηθούν σε ψηφιακή μορφή.

Επίσης δέχεται μαθητές που τα αδέρφια τους φοιτούν στο  74ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας  με το οποίο συστεγάζεται (θα χρειαστεί βεβαίωση φοίτησης από́ τον Διευθυντή́ της σχολικής μονάδας).

Μετά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2023, και αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία ( 12:15-13:00 στο τηλ 210 3224084) τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εγγραφής για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα  πρόωρης υποδοχής, εφόσον  το έχετε αιτηθεί (το έντυπο της αίτησης σας δίνεται από το σχολείο)

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον παιδίατρο (το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε  την εγκύκλιο με τις αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση:

«Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24»

Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Νηπιαγωγείο από Δευτέρα έως Παρασκευή  12:15- 13:00 στο τηλ 210 3224084.

mail: mail@46nip-athin.att.sch.gr

Η Προϊσταμένη

Κάλη Καββαθά

 

 

 

 

 

——————————–

20 Φεβρουαρίου 2022

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023

 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική.

Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στον σύνδεσμο:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους.

Το 46ο Νηπιαγωγείο Αθήνας δέχεται μαθητές που η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην περιοχή της Αθήνας που περικλείεται από τους εξής δρόμους:

Οδός Αθηνάς – Οδός Πανεπιστημίου – Πλατεία Συντάγματος – Οδός Φιλελλήνων – Λεωφόρος Αμαλίας – Οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Οδός Θρασύλλου – Οδός Στράτωνος – Οδός Πρυτανείου – Οδός Θεωρίας – Οδός Διοσκούρων – Οδός Άρεως – Πλατεία Μοναστηράκι.

Η δ/νση κατοικίας τεκμηριώνεται  με πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο τα οποία πρέπει να αναρτηθούν σε ψηφιακή μορφή.

Επίσης δέχεται μαθητές που τα αδέρφια τους φοιτούν στο 74ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας με το οποίο συστεγάζεται (θα χρειαστεί βεβαίωση φοίτησης από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας).

 

Μετά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα πρέπει  να προσκομίσετε στο σχολείο εντός της προθεσμίας, 1 έως 20 Μαρτίου τα εξής δικαιολογητικά:

α) η αίτηση εγγραφής για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής, εφόσον  το έχετε αιτηθεί.

 

β) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον παιδίατρο (το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP

 

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

 

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Παρακαλούμε διαβάστε πιο κάτω  την σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Νηπιαγωγείο από Δευτέρα έως Παρασκευή  12:00- 12:45 στο τηλ. 210 3224084.

mail: mail@46nip-athin.att.sch.gr

Η Προϊσταμένη

Κάλη ΚαββαθάΛήψη αρχείου