Ημέρα: 23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημέρωση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) με τίτλο «Διαχείριση σταδιοδρομίας με τα εργαλεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά: Πρόσκληση σε Ημερίδα Σ.Ε.Π. _Διαχείριση Σταδιοδρομίας με Εργαλεία ΕΟΠΠΕΠ Πρόγραμμα Ημερίδας Σ.Ε.Π.-ΕΟΠΠΕΠ 2024