ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

αθλητές

H υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024  μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ,θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024  μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2023-2024) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση  ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου και το οποίο θα τους χορηγηθεί πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις
γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, και
δ) τις κάτωθι ιατρικές εξετάσεις από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό:

i)  βεβαίωση οπτικής οξύτητας,
ii) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και
iii) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση,

είτε

αντί των ανωτέρω ιατρικών εξετάσεων, αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας στα οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της  υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) για την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους στις έδρες των  Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας οι οποίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο Δελτίο Τύπου.


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024

elliniki astynomiaΓια να κατεβάσετε την εγκύκλιο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΣΤΥΝΟΜ-ΣΧΟΛΩΝ-2024-ΜΕ-Α.Δ.Α.-1-1


Από 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

limeniko 3 1

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2024_ΑΔΑ ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ


Από Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών για τις στρατιωτικές σχολές

epop

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο: ΕΔΥΕΘΑ-5-2024

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

1. Έλληνες εσωτερικού
α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου
2024 και ώρα 24:00.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος):
Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024.
ε. Χρονική περίοδος διεξαγωγής ΠΚΕ από Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024 έως Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.

2. Έλληνες εξωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 24:00.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 και ώρα 24:00.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος):
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024.

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:
α. Να ενημερωθούν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι (μέσω της εφαρμογής) και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι Οργανισμοί λειτουργίας των Σχολών.


Ότι ισχύει για τις Πανελλαδικές 2024

panelladikes


panellinies2

Καθορίστηκε η   εξεταστέα  ύλη  για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

 

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ: _i_exetastea_yli_ton_panelladikon_exetaseon_toy_2024


PANELLADIKES 1 1

Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2024

PAN2024


Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών 2004

Πανελλήνιες 2024: Τι αλλάζει στον τρόπο εξέτασης - Newspedia.gr

Για να κατεβάσετε την ύλη των Πανελλαδικών 2004 πατήστε εδώ: _i_exetastea_yli_ton_panelladikon_exetaseon_toy_2024

 


Δημοσιεύτηκε η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

 

Με βάσει τις  αντιστοιχίες των τμημάτων δίνεται η δυνατότητα  στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Επιπλέον οι φοιτητές  93 τμημάτων   δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, αφού τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες.

Σημειώνεται ότι η Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και αφορά στον καθορισμό της αντιστοιχίας Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών αποκλειστικά για την διαδικασία των μετεγγραφών ενώ σε καμία περίπτωση δεν αφορά στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ: antistoihisi_tmimaton_aei


ΒΑΣΕΙΣ 2021-22 ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ - NewsbombΗ προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

dasopirosvestis workenterΕκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος  η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023.Μετεγγραφές: Υποβολή αιτήσεων για τέσσερις κατηγορίες φοιτητών

Από Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00
Ποιοι δικαιούνται – κριτήρια – δικαιολογητικά

Κατεβάστε την εγκύκλιο: 

egkyklios_meteggrafon_2022-2023__0


Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου: Επιστολή προς τους μαθητές με αναπηρία

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ: ΨΙΩΞ46ΜΤΛΗ-Λ6Β


Ε.Β.Ε. για δύο νέες σχολές στο μηχανογραφικό

2 νεεσ σχολεσ


συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023
(μαθητές ή απόφοιτοι).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία
εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως ισχύει (μαθητές ή απόφοιτοι).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές
εξετάσεις ΓΕΛ του 2023, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-
2022.

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ


panellinies panelladikes 3Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Φ.251/140232/Α5/2022 ΦΕΚ 5803/Β/14-11-2022

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)


ebe 2023Πανελλαδικές 2023: Τα 18 πανεπιστημιακά τμήμα που αυξομείωσαν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Αύξηση εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές με τη μεταφορά των 197 κενών θέσεων που άφησε φέτος Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Συνολικά 18 Πανεπιστημιακά τμήματα έχουν αυξομειώσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση).

Επίσης επιπλέον 8 Στρατιωτικές Σχολές έχουν μειώσει τους Συντελεστές της  Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΒΕ ( Σε παρένθεση η ΕΒΕ του 2022)

ΕΚΠΑ

 1. Φιλολογίας 1,10   (1,20)
 2. Φιλοσοφίας 1,00   (1,10)

ΑΠθ

 1. Φιλοσοφίας  και Παιδαγωγικής  1,00   (1,20)
 2. Γεωλογιας   0,80      (0,82)

Παν Πατρών

 1. Βιολογίας 1,00   (1,20)
 2. Λογοθεραπείας 1,05    (1,15)

Παν.  Δυτικής  Αττικής

 1. Αγωγής και Φροντίδας  στην Πρώιμη Ηλικία 0,80   (1,00)
 2. Γραφιστικής 0,80    (1,00)

ΔΙΠΑΕ

 1. Επιστήμης καιΤεχνολογίας Τροφίμων 0,90   (1, 00)

ΕΛΜΕΠΑ

 1. Κοινωνικής Εργασίας 1,00    (1,10)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ( Σε παρένθεση η ΕΒΕ του 2022)

Παν Πατρών

 1. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1,10    (1,00)
 2. Νοσηλευτικής 0.95 0.90
 3. Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 1,20   (1,15)

Παν Θεσσαλίας

 1. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 1,20     (0,80)

ΔΙΠΑΕ

 1. Φυσικοθεραπείας 1,20       (0,80)

ΕΛΠΕΠΑ

 1. Νοσηλευτικής 1,00     (0,80)

Παν Δυτ Αττικής

 1. Μαιευτικής 1,10     (1,00)

Παν Δυτ Μακεδονίας

 1. Πληροφορικής 0,90    (0,80)

 

Μειώνεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές για να μην μείνουν και του χρόνου κενές θέσεις

Τη μείωση των Συντελεστών της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές που εξαιτίας των έμειναν και στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις  197 κενές θέσεις, προβλέπει απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικοτερα στη Σχολή Ευελπίδων από 1,20 που ήταν ο Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής μειώνεται στο 1,00, στη ΣΜΥ από 1,00 στο 0,9 και στη Ναυτικών Δοκίμων από 1,20 στο 0,9, και συγκεκριμένα τροποποιείται ο Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος για τις παρακάτω αναφερόμενες Σχολές ως ακολούθως:Πανελλήνιες 2023: Ο νέος τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων | Alfavita

2023παν2023


Πανελλήνιες 2023: Σε ποια Τμήματα αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητας

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής

Με την με αριθμ. Φ.251/119188/Α5 (Β’ 5136) Υπουργική Απόφαση  καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ


Αλλαγές στους Συντελεστές Βαρύτητας μαθημάτων για τις Πανελλαδικές του 2023

 

Τροποποιείται η Φ.253.1/148469/ Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) υπουργική  απόφαση  ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ,
 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ των ΠΑΝΤΕΙΟΥ και ΔΠΘ,
 3. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΔΠΘ,
 4. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΠΘ,
 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
 6. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ του ΔΠΘ,
 7. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ,
 8. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
 9. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών 2023

Εφημερίδα της Κυβέρνησης: η εξεταστέα ύλη για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

«Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. 2022-2023»

Ανακοινώθηκαν οι αντιστοιχίες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ


Αυτή είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα ΑΕΙ φέτος

Τι είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Πως υπολογίζεται σε 5 απλά βήματα

1. Αφού γίνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και ανακοινωθούν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων όλης της Ελλάδας σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή.

2. Υπολογίζεται ο Μέσος Όρος των Μέσων Όρων των 4 μαθημάτων, χωρίς και πάλι την εφαρμογή κανενός συντελεστή βαρύτητας.

Αυτός ο Μέσος Όρος, πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, που μπορεί να επιλέξει κάθε τμήμα χωριστά. Ο συντελεστής αυτός πρέπει να κινείται σε ένα εύρος που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο. Κάθε τμήμα επιλέγει το συντελεστή που επιθυμεί, μέσα στο επιτρεπόμενο εύρος, και με το γινόμενο του συντελεστή επί το Μέσο Όρο του Πεδίου προκύπτει η Ε.Β.Ε. του κάθε τμήματος. Συνεπώς το κάθε τμήμα μπορεί να έχει διαφορετική Ε.Β.Ε.. Λογικά η Ε.Β.Ε. δεν αφορά τις περιζήτητες σχολές, αλλά τις σχολές χαμηλής ζήτησης που έχουν χαμηλή βάση.

4 Υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή, και συγκρίνεται με την Ε.Β.Ε. κάθε τμήματος του Επιστημονικού Πεδίου που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Δημιουργείται η λίστα με όλα τα τμήματα που η Ε.Β.Ε. τους είναι μικρότερη ή ίση με το μέσο όρο στα 4 μαθήματα, χωρίς συντελεστές βαρύτητας. Αυτή η λίστα αποτελεί το σύνολο των σχολών τις οποίες έχει δικαίωμα να δηλώσει ο υποψήφιος.

5 Υπολογίζονται τα μόρια του υποψηφίου, εφαρμόζοντας τους συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα κάθε πεδίου, όπως έχουν οριστεί φέτος. Από του χρόνου κάθε τμήμα θα μπορεί να ορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας. Τελικά από όσα τμήματα έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του θα εισαχθεί σ’ αυτό που έχει δηλώσει στην υψηλότερη σειρά προτίμησης.

Αντίστοιχη διαδικασία για τον ορισμό της Ε.Β.Ε. εφαρμόζεται και στα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Μέχρι τώρα ίσχυε η βάση του 10 για τα ειδικά μαθήματα και όχι για τις πρακτικές δοκιμασίες. Εφαρμόζεται ακόμη στα ΕΠΑ.Λ. και στις Επαναληπτικές Εξετάσεις, δηλαδή παντού.

Για να δείτε τις ΕΒΕ για το έτος 2022-23 πατήστε εδώ


Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων

Βγαίνει η ΕΒΕ

Με τη  νέα εγκύκλιο αποφασίζεται η εκ νέου συγκέντρωση στην παρούσα απόφαση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένων και των συντελεστών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 54 του ν.4777/2021 (Α’ 25) όπως προστέθηκε με το άρθρο 113 του ν.4842/2021 (Α’ 190), ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, ως ακολούθως:

για να συνεχίσετε πατήστε εδώ


Υπολογισμός μορίων Πανελλαδικών

 

1. Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός ορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β ́5399) ΥΑ
«Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών … το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.».

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος

Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου

2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος/ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας γίνεται ως εξής:
Στο σύνολο των μορίων της προηγούμενης παραγράφου, προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού του υποψηφίου/ας στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση, όπως αυτός ορίζεται στην με αριθ. Φ.253.1/148469 /Α5/18-11-2021 ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών … το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.», πολλαπλασιασμένο επί το χίλια (1000).

Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:
¡) Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα, προσμετρώνται ξεχωριστά οι βαθμοί των δύο (2) απαιτούμενων ειδικών μαθημάτων, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που ορίστηκαν με την αριθ. Φ.253.1/ 148469 /Α5/18-11-2021 (Β ́5399) ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών … το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.». Για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε ο υποψήφιος, τότε λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

 1. Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες-αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
  Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.
 2. Αν ο υποψήφιος/α δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4 Α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως ισχύει, θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είχε δηλώσει.
 3. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ισχύει ο τρόπος υπολογισμού μορίων που προβλέπεται από τις διατάξεις της Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β ́/2019) Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύει.

για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ


Παραδείγματα υπολογισμού μορίων

Παράδειγμα 1

ΣΧΟΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑ 13 20% 2,60
ΦΥΣΙΚΗ 12 30% 3,60
ΧΗΜΕΙΑ 15 20% 3,00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 16 30% 4,80
ΣΥΝΟΛΑ 100% 14,00

 

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 14,00 Χ1000=14.000

Παράδειγμα 2

ΣΧΟΛΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΜΑΘΗΜΑ     ΒΑΘΜΟΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ     ΓΙΝΟΜΕΝΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑ 14 35% 4,90
ΦΥΣΙΚΗ 12 25% 3,00
ΧΗΜΕΙΑ 15 20% 3,00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 16 20% 3,20
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ1 16 10% 1,60
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2 14 10% 1,40
ΣΥΝΟΛΑ 17,10

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 17,10 Χ1000=17.100

Πανελλήνιες 2022: Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους Συντελεστές Βαρύτητας των εξεταζομένων μαθημάτων

Υ.Α. Φ.253.1/ 148469 /Α5/18-11-2021

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ


 


Έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο που εξέδωσε καλεί τα άτομα   που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις κι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ,   να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Συνεχίστε την ανάγνωση 


Πανελλαδικές 2022: Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022,  θα εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα και θα είναι υποψήφιοι/ες για ένα (1) μόνο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο/η υποψήφιος/α.  Οι μαθητές/τριες εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Συγκεκριμένα:

Συνεχίστε την ανάγνωση


Πανελλαδικές 2022: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ από 1-13 Δεκεμβρίου

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2021: Πού κάνουν αίτηση οι υποψήφιοι για να πάρουν τους βαθμούς με SMS - neolaia.gr

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 1-12-2021 ως και Δευτέρα 13-12-2021 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Συνεχίστε την ανάγνωση Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εφαρμόζονται οι διατάξεις:

Διαβάστε παρακάτω ..


Μετεγγραφές φοιτητών – τι ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκινούν τη Δευτέρα (1/10) οι αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία - Newsbomb - Ειδησεις

Πατήστε εδώ για τις αντιστοιχίες των τμημάτων δηλαδή τα αντίστοιχα τμήματα που μπορείτε να πάρετε μετεγγραφή

Πατήστε εδώ για την περσινή εγκύκλιο

Πατήστε εδώ για την περσινή υπουργική απόφαση


Επιστημονικά Πεδία

Οι σχολές χωρίζονται σε 4 ομάδες που ονομάζονται Επιστημονικά Πεδία. Κάθε σχολή μπορεί να ανήκει σε ένα ή περισσότερα Επιστημονικά Πεδία. Ένας υποψήφιος των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2021, για να μπορέσει να διεκδικήσει την είσοδο του στις σχολές ενός Επιστημονικού Πεδίου, θα πρέπει να εξεταστεί στα 4 μαθήματα του συγκεκριμένου Επιστημονικού Πεδίου.

Τα Επιστημονικά Πεδία με τα μαθήματα τους είναι:


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

Υ.Α. Φ.253.1/ 148469 /Α5/18-11-2021

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ