Καθηγήτριες: Σκλαβουνάκη Ιωάννα, Γούλα Βασιλική, Φωτεινή Κρανιά, Αλεξανδρίδου Βασιλική

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανθρώπινα Δικαιώματα» της Διεθνούς Αμνηστίας, στο οποίο συμμέτεχει το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2021-2022, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία συμμετέχοντας σε διάφορες δράσεις, να ξεδιπλώσουν την ιδιαίτερη ευαισθητοποίησή τους για τα δικαιώματα του παιδιού, τη διαφορετικότητα, την ισότητα, την προσβασιμότητα και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έτσι, με μεγάλη προθυμία εξέφρασαν το δικό τους μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης κατά του πολέμου στην Ουκρανία σχηματίζοντας το σήμα της ειρήνης με τις σχολικές τσάντες τους και με τα σώματά τους σχημάτισαν τη λέξη PΕΑCE (Ειρήνη).

IMG 4658ab13dbf013f493ad4b65eb4858e3 V IMG f00651d133791ff9687374952ba644b7 V

   

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κάλυμνος, 22/03/2022

Αριθμό. Πρωτ.: 247

ΠΡΟΣ

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π  ΚΑΙ Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
    Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ (μέσω της ιστοσελίδας
                    3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

 

της Δ.Δ.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
   
Δ/νση             Χώρα 85200 Κάλυμνος  
Πληροφορίες      Χαντσαρίδης   Δημήτριος  
Τηλ.:                   2243029717  
Φαξ:                   2243059275  
e-mail:    mail@3gym-kalymn.dod.sch.gr

 

 
ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σάμο στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος

 

ΣΧΕΤ:. Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-2-2020) ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία αφορά στις μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Το σχολείο μας προκηρύσσει εκ νέου  πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να διοργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σάμο η οποία  θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από Παρασκευή 06/05/2022 έως Δευτέρα 09/05/2022 (3 διανυκτερεύσεις), σας προσκαλεί να μας υποβάλετε γραπτές σφραγισμένες προσφορές και τις τυχόν παρατηρήσεις σας στο Γραφείο του Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου έως την Tετάρτη 06/04/2022 στις 12 π.μ., όπου και θα αποσφραγιστούν.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Παρασκευή 06/05/2022

 • Συγκέντρωση στο σχολείο και αναχώρηση από το λιμάνι της Καλύμνου με πλοίο προς Σάμο.
 • Άφιξη στη Σάμο 15.30 μμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
 • Επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισμό στο Βαθύ και βόλτα στην πόλη.

Σάββατο 07/05/2022

 • Πρωινό στο ξενοδοχείο.
 • Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος.
 • Επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου.
 • Βόλτα στο Κοκκάρι Σάμου.
 • Επίσκεψη στο παραδοσιακό ορεινό χωριό Μανωλάτες.
 • Βόλτα στο Βαθύ Σάμου.
 • Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Κυριακή 08/05/2022

 • Πρωινό στο ξενοδοχείο.
 • Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για Καρλόβασι.
 • Επίσκεψη στο Μουσείο Βυρσοδεψίας και Λαογραφικό Μουσείο.
 • Γύρος του νησιού.
 • Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου- Παλαιοντολογικό Μουσείο στους Μυτιληνιούς Σάμου.

Δευτέρα 09/05/2022

 • Πρωινό στο ξενοδοχείο.
 • Επίσκεψη στο Ευπαλίνειο όρυγμα και Ηραίο.
 • Αναχώρηση από το λιμάνι του Πυθαγορείου για Κάλυμνο.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Αριθμός μαθητών: 40-45
 2. Συνοδοί καθηγητές: 4
 3. Η μετάβαση από Κάλυμνο προς Σάμο θα γίνει ακτοπλοϊκά με τα διαθέσιμα δρομολόγια με το πλοίο της γραμμής. Η μετάβαση από το σχολείο προς το λιμάνι της Καλύμνου θα γίνει με λεωφορείο.
 4. Η συγκεκριμένη επιλογή ημερομηνιών έγινε με βάση το υπάρχον πρόγραμμα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
 5. Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν και να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:  –Διαμονή για 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Α΄ ή Β΄ κατηγορίας στη Σάμο με πρωινό σε 3-κλινα και 4-κλινα δωμάτια για τους μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές 4 μονόκλινα δωμάτια.–Οδικές μεταφορές με λεωφορείο που να διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα στο σχολείο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής κατά την παραμονή του σχολείου στη Σάμο και στις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου. Το λεωφορείο που θα διατεθεί για τις μετακινήσεις να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κλπ).
 6. Στην τιμή πρέπει να περιλαμβάνονται: –Εισιτήρια ακτοπλοϊκά όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω.–Κάλυψη δωρεάν του κόστους μετακίνησης και διαμονής των συνοδών εκπαιδευτικών .–Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση, η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών.–Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής / νοσοκομειακής περίθαλψης
 7. Μέρος του συνολικού ποσού (το ποσοστό παρακράτησης θα καθοριστεί από το σχολείο), θα παρακρατηθεί από το Διευθυντή και θα αποδοθεί στο πρακτορείο μετά την έκθεση που θα υποβάλει ο αρχηγός της εκδρομής για την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου.8.
 8. Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργία, κλπ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.9.
 9. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά .10.
 10. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «Προσφορά για εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου στη Σάμο» ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως την Tετάρτη 06/04/2022 στις 12 π.μ., η δ/νση του σχολείου.11.
 11. Αν μια προσφορά είναι εκπρόθεσμη (για οποιαδήποτε αιτία), δεν λαμβάνεται υπόψη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.12.
 12. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Tετάρτη 06/04/2022 στις 12 π.μ., και ώρα 12.00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής που θα συσταθεί με πρόεδρο το Διευθυντή του σχολείου.13.
 13. Το Τουριστικό – Ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα τουριστικά πρακτορεία που έχουν καταθέσει προσφορές θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.14.
 14. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών.

 

            Ο Διευθυντής

      Δ. Χαντσαρίδης

Την Κυριακή 27/2/2022, οι μαθητές και οι μαθήτριες της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μαζί με τους υπεύθυνους καθητές Αθανασίου Μικέ, Γεροστάθη Μαρία, Χατζηδάκη Σοφία, Μουτογεωργού Μαρία και Αγγελάκου υλοποίησαν τη βασική διαδικασία παρασκευής σαπουνιών με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο. Ο καθηγητής Αθανασίου Μικές καθοδηγούσε τους μαθητές/τριες καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναδεικνύοντας με διαθεματικό και βιωματικό τρόπο βασικές έννοιες που έχουν διδαχθεί στο μάθημα της Χημείας στην Γ’ Γυμνασίου. Η συμμετοχή από όλα τα μέλη της ομάδας ήταν ενθουσιώδης μέχρι την τελευταία στιγμή!

20220227 10540220220227 11161020220227 11075620220227 11164620220227 11135320220227 110507 20220227 11235920220227 11242220220227 11184020220227 11233420220227 11172420220227 11374620220227 11370320220227 12354420220227 123532

Στα πλαίσια του μαθήματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στην υλοποίηση του κύκλου Ζω Καλύτερα- Ευ Ζην με θέμα την οδική ασφάλεια, οι μαθητές της Α’ Τάξης Γυμνασίου ετοίμασαν επιστολές με τη βοήθεια των φιλολόγων στο μάθημα της Γλώσσας ζητώντας από το Δήμο Καλυμνίων τη δημιουργία διαβάσεων και κατάλληλης σήμανσης με σκοπό την ασφαλέστερη προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο μας. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε στο σοβαρό αυτό αίτημα των μαθητών/τριών μας υλοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες. Μέσα από τη δράση αυτή οι μαθητές και μαθήτριες μας κατανόησαν την έννοια της ενεργού πολιτειότητας και τη σημασία της στη βελτίωση της ζωής των πολιτών μιας κοινωνίας.

20211220 073900 20220113 134642 20220113 134702

0 1 2 3

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κάλυμνος, 03/03/2022

Αριθμό. Πρωτ.: 234

ΠΡΟΣ

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π  ΚΑΙ Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
    Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ (μέσω της ιστοσελίδας
                    3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

 

της Δ.Δ.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
   
Δ/νση             Χώρα 85200 Κάλυμνος  
Πληροφορίες      Χαντσαρίδης   Δημήτριος  
Τηλ.:                   2243029717  
Φαξ:                   2243059275  
e-mail:    mail@3gym-kalymn.dod.sch.gr

 

 
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σάμο στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος

 

ΣΧΕΤ:. Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-2-2020) ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία αφορά στις μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Το σχολείο μας προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να διοργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σάμο η οποία  θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από Παρασκευή 06/05/2022 έως Δευτέρα 09/05/2022 (3 διανυκτερεύσεις), σας προσκαλεί να μας υποβάλετε γραπτές σφραγισμένες προσφορές και τις τυχόν παρατηρήσεις σας στο Γραφείο του Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου έως την Παρασκευή 18/03/2022 στις 12 π.μ., όπου και θα αποσφραγιστούν.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Παρασκευή 06/05/2022

 • Συγκέντρωση στο σχολείο και αναχώρηση από το λιμάνι της Καλύμνου με πλοίο προς Σάμο.
 • Άφιξη στη Σάμο 15.30 μμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
 • Επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισμό στο Βαθύ και βόλτα στην πόλη.

Σάββατο 07/05/2022

 • Πρωινό στο ξενοδοχείο.
 • Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος.
 • Επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου.
 • Βόλτα στο Κοκκάρι Σάμου.
 • Επίσκεψη στο παραδοσιακό ορεινό χωριό Μανωλάτες.
 • Βόλτα στο Βαθύ Σάμου.
 • Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Κυριακή 08/05/2022

 • Πρωινό στο ξενοδοχείο.
 • Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για Καρλόβασι.
 • Επίσκεψη στο Μουσείο Βυρσοδεψίας και Λαογραφικό Μουσείο.
 • Γύρος του νησιού.
 • Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου- Παλαιοντολογικό Μουσείο στους Μυτιληνιούς Σάμου.

Δευτέρα 09/05/2022

 • Πρωινό στο ξενοδοχείο.
 • Επίσκεψη στο Ευπαλίνειο όρυγμα και Ηραίο.
 • Αναχώρηση από το λιμάνι του Πυθαγορείου για Κάλυμνο.

 

 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Αριθμός μαθητών: 40-45
 2. Συνοδοί καθηγητές: 4
 3. Η μετάβαση από Κάλυμνο προς Σάμο θα γίνει ακτοπλοϊκά με τα διαθέσιμα δρομολόγια με το πλοίο της γραμμής. Η μετάβαση από το σχολείο προς το λιμάνι της Καλύμνου θα γίνει με λεωφορείο.
 4. Η συγκεκριμένη επιλογή ημερομηνιών έγινε με βάση το υπάρχον πρόγραμμα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
 5. Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν και να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:
 6. Διαμονή για 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Α΄ή Β΄ κατηγορίας στη Σάμο με πρωινό σε 3-κλινα και 4-κλινα δωμάτια για τους μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές 4 μονόκλινα δωμάτια.
 7. Οδικές μεταφορές με λεωφορείο που να διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα στο σχολείο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής κατά την παραμονή του σχολείου στη Σάμο και στις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου. Το λεωφορείο που θα διατεθεί για τις μετακινήσεις να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κλπ).
 8. Στην τιμή πρέπει να περιλαμβάνονται:
 9. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω.
 10. Κάλυψη δωρεάν του κόστους μετακίνησης και διαμονής των συνοδών εκπαιδευτικών .
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση, η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών.
 1. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής / νοσοκομειακής περίθαλψης
 2. Μέρος του συνολικού ποσού (το ποσοστό παρακράτησης θα καθοριστεί από το σχολείο), θα παρακρατηθεί από το Διευθυντή και θα αποδοθεί στο πρακτορείο μετά την έκθεση που θα υποβάλει ο αρχηγός της εκδρομής για την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου.
 3. Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργία, κλπ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.
 4. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά .
 5. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «Προσφορά για εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου στη Σάμο» ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 12 π.μ. στη δ/νση του σχολείου.
 6. Αν μια προσφορά είναι εκπρόθεσμη (για οποιαδήποτε αιτία), δεν λαμβάνεται υπόψη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 12.00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής που θα συσταθεί με πρόεδρο το Διευθυντή του σχολείου.
 8. Το Τουριστικό – Ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα τουριστικά πρακτορεία που έχουν καταθέσει προσφορές θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
 9. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών.

   Ο Διευθυντής

      Δ. Χαντσαρίδης

Με τα 310 Ευρώ που έδωσαν τα παιδιά μας στο «Αστέρι της Ευχής» πήραμε το Πιστοποιητικό Υιοθεσίας για τον 11χρονο Εμμανουήλ (οι γονείς δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση της ασθένειας του) που χάρη στους μαθητές μας πραγματοποίησε την επιθυμία του να αποκτήσει ένα υπολογιστή Gaming.

 Λήψη αρχείου

Καθηγήτρια Αλεξανδρίδου Βασιλική

Με αφορμή την ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών (20/11), μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος των Γαλλικών, οι μαθητές ξεκίνησαν ένα project με σκοπό να δημιουργήσουν μόνοι τους μια αφίσα με σκοπό να αναδείξουν τα δικαιώματα των παιδιών. Πρώτα αναζητήσαμε τις χώρες που καταπατώνται τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και τις αιτίες τέτοιων φαινομένων. Μιλήσαμε για τον ΟΗΕ και το ρόλο του στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι μαθητές είδαν ένα βίντεο στα γαλλικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και τα κατέγραψαν. Ψήφισαν ποια δικαιώματα θεωρούν πιο σημαντικά και σύμφωνα με τα δεδομένα δημιουργήσαν τις παρακάτω αφίσες.

g1 g211 g21 g2

Καθηγητής Πολυκανδριώτης Ιωάννης

Το μήνα Δεκέμβριο υλοποιήθηκε στο σχολείο μας το πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού My Career του Οργανισμού Junior Achievement. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Η δράση αυτή άρεσε πολύ στους μαθητές/τριες καθώς παρείχε εξατομικευμένες πληροφορίες για τον καθένα από αυτούς.

20211215 123803

Την Παρασκευή 17/12/2021, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας με συνοδούς την υποδιευθύντρια, κα Γεροστάθη Μαρία, και τους εκπαιδευτικούς : κ. Νοδαράκη Νικόλαο,κ. Αθανασίου Μικέ και κα Χατζηδάκη Σοφία, πραγματοποίησαν εκδρομή  στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος ΄΄ Μικροί Καλλιεργητές – Μικροί Παραγωγοί ΄΄.

Η πρώτη μας στάση ήταν στα Αργινώντα, όπου επισκεφθήκαμε το αναπαλαιωμένο ελαιοτριβείο της Παναγίας της Γαλατιανής. Ο ιερέας Απόστολος Χατζηνικολάου, εφημέριος του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αργινωντών, μας ξενάγησε στους μουσειακούς χώρους  και με τον γλαφυρό του λόγο μας ταξίδεψε σε άλλες εποχές. Στη συνέχεια, στο σύγχρονο ελαιοτριβείο της οικογένειας Πιζάνια στο Βαθύ είδαμε τις εγκαταστάσεις και παρακολουθήσαμε τη διαδικασία παραγωγής λαδιού.

Η εκδρομή ενθουσίασε τους μαθητές  καθώς αποτέλεσε ένα ταξίδι στον πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στο νησί μας. Διαπίστωσαν ότι πράγματι ο καρπός της είναι ευλογημένος και έδειξαν ζήλο έτσι ώστε να συνεχίσουν την έρευνα στα πλαίσια του περιβαλλοντικού μας προγράμματος.

20211217 093023 20211217 100557 20211217 093812 20211217 100641 20211217 114639 20211217 114006 20211217 114039