Εκπαιδευτικοί

Διευθυντής: Χαντσαρίδης Δημήτριος ΠΕ 11

Υποδιευθύντρια: Γεροστάθη Μαρία ΠΕ 86

Νοδαράκης Νικόλαος ΠΕ 03

Αθανασίου Μικές ΠΕ 04

Χατζηδάκη Σοφία ΠΕ 02

Μουτογεωργού Μαρία ΠΕ 02

Αγγελάκου Δέσποινα ΠΕ 02

Καραντώνη Πολύμνια ΠΕ 02

Γούλα Βασιλική ΠΕ 02

Καραφύλλης Γεώργιος ΠΕ 79.01

Καρασίμος Αστέριος ΠΕ 11

Μανίκας Αθανάσιος ΠΕ 02.50

Αλεξανδρίδου Βασιλική ΠΕ 05

Μακρυλλού Φανερωμένη ΠΕ 03

Παναγιωτίδης Παναγιώτης ΠΕ 01

Σκλαβουνάκη Ιωάννα ΠΕ 86

Κρανιά Φωτεινή 04.04

Πολυκανδριώτης Ιωάννης ΠΕ 80

Ανδρεοπούλου Βασιλική ΠΕ 08

Δανιά Βασιλική ΠΕ 81

Πιζάνια Πολυξένη ΠΕ 02.50

Καλοπέτρη Μαρία ΠΕ 04.02.50

Ροηλίδης Ιωάννης ΠΕ 03.50

Τσέκη Χαρά ΠΕ 06