Πρόγραμμα Τμήματος Α2

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ώρα Τσέκη (Αγγλικά) Μουτογεωργού Μουτογεωργού Μακρυλλού (Μαθηματικά) Ανδρεοπούλου(Καλλιτεχνικά)
2η Ώρα Γεροστάθη (Εργ. Δεξιοτήτων) Κρανιά Κρανιά Χατζηδάκη Καρασίμος(Γυμναστική)
3η Ώρα Αλεξανδρίδου(Γαλλικά) Χατζηδάκη Γούλα (Ν.Γλώσσα) Σκλαβουνάκη/Αλεξανδρίδου(Πληροφορική/Οικιακή Οικονομία) Κρανιά
4η Ώρα  Μακρυλλού (Μαθηματικά) Γούλα(Ν.Γλώσσα) Καρασίμος Δανιά/Σκλαβουνάκη(Τεχνολογία/Πληροφορική) Μουτογεωργού
5η Ώρα Χατζηδάκη Μακρυλλού (Μαθηματικά) Σκλαβουνάκη/Παναγιωτίδης (Πληροφορική/Οικιακή Οικονομία) Παναγιωτίδης(Θρησκευτικά) Μουτογεωργού
6η Ώρα Παναγιωτίδης(Θρησκευτικά) Χατζηδάκη Γούλα (Ν.Γλώσσα) Καραφύλλης (Μουσική) Μακρυλλού (Μαθηματικά)
7η Ώρα Τσέκη (Αγγλικά) Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Σκλαβουνάκη/Δανιά(Πληροφορική/Τεχνολογία)