Πρόγραμμα Τμήματος Γ3

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ώρα Γούλα Σκλαβουνάκη/Δανιά(Πληροφορική/Τεχνολογία) Τσέκη (Αγγλικά) Πολυκανδριώτης(ΚΠΑ) Νοδαράκης (Μαθηματικά)
2η Ώρα Καρασίμος (Γυμναστική) Πολυκανδριώτης Αθανασίου Νοδαράκης (Μαθηματικά) Γούλα
3η Ώρα Παναγιωτίδης (Θρησκευτικά) Γούλα (Ν.Γλώσσα) Γεροστάθη (Εργαστήριο Δεξιοτήτων) Αθανασίου (Χημεία) Παναγιωτίδης
4η Ώρα Ανδρεοπούλου (Καλλιτεχνικά) Καρασίμος Αθανασίου Αγγελάκου Γούλα (Ν.Γλώσσα)
5η Ώρα Νοδαράκης (Μαθηματικά) Καραντώνη( Ιστορία) Γούλα Δανιά/Σκλαβουνάκη(Τεχνολογία/Πληροφορική) Πολυκανδρώτης
6η Ώρα Τσέκη (Αγγλικά) Νοδαράκης (Μαθηματικά) Καραντώνη Κρανιά Καραφύλλης
7η Ώρα Γούλα Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Αγγελάκου