Πρόγραμμα Τμήματος Β1

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ώρα Αθανασίου Αθανασίου Καραντώνη Κρανιά Γούλα (Αρχαία)
2η Ώρα Σκλαβουνάκη/Δάνια (Πληροφορική/Τεχνολογία) Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Καραντώνη Παναγιωτίδη(Θρησκευτικά) Ανδρεοπούλου (Καλλιτεχνικά)
3η Ώρα Γούλα (Αρχαία Μετάφραση) Καρασίμος(Γυμναστική) Μουτογεωργού Κρανιά Νοδαράκης (Μαθηματικά)
4η ‘Ωρα Καραντώνη Νοδαράκης (Μαθηματικά) Νοδαράκης (Μαθηματικά) Γούλα (Αρχαία Μετάφραση) Καρασίμος (Γυμναστική)
5η Ώρα Καραντώνη Κρανιά Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Αθανασίου Παναγιωτίδης (Θρησκευτικά)
6η Ώρα Δανιά (Εργ. Δεξιοτήτων) Τσέκη (Αγγλικά) Τσέκη (Αγγλικά) Νοδαράκης (Μαθηματικά) Δανιά/Σκλαβουνάκη(Τεχνολογία/Πληροφορική)
7η Ώρα Καραφύλλης (Μουσική) Γούλα (Αρχαία) Μουτογεωργού