Πρόγραμμα Τμήματος Β3

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ώρα Καραντώνη Νοδαράκης (Μαθηματικά) Γούλα Παναγιωτίδης(Θρησκευτικά) Γεροστάθη (Εργ.Δεξιοτήτων)
2η Ώρα Καραντώνη Αθανασίου Γούλα Μουτογεωργού Δανιά/Σκλαβουνάκη(Τεχνολογία/Πηροφορική)
3η Ώρα Ανδρεοπούλου (Καλλιτεχνικά) Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Νοδαράκης (Μαθηματικά) Καρασίμος(Γυμναστική) Αθανασίου
4η Ώρα Νοδαράκης (Μαθηματικά) Σκλαβουνάκη/Δανιά(Πληροφορική/Τεχνολογία) Καραντώνη Νοδαράκης (Μαθηματικά) Κρανιά
5η Ώρα Καρασίμος(Γυμναστική) Μουτογεωργού Τσέκη (Αγγλικά) Καραντώνη Αθανασίου
6η Ώρα Κρανιά Γούλα Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Γούλα Κρανιά
7η Ώρα Τσεκή (Αγγλικά) Καραφύλλης