Ωράριο Λειτουργίας

1η Ώρα 08.00-08.45
2η Ώρα 08.50-09.35
3η Ώρα 09.45-10.30
10.40-11.20
11.35-12.15
12.25-13.05
13.10-13.40