Πρόγραμμα Τμήματος Α1

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ώρα Ανδρεοπούλου(Καλλιτεχνικά) Χατζηδάκη Παναγιωτίδης(Θρησκευτικά) Καρασίμος(Γυμναστική) Κρανιά
2η Ώρα Τσέκη(Αγγλικά) Καρασίμος(Γυμναστική) Μακρυλλού(Μαθηματικά) Μακρυλλού (Μαθηματικά) Τσέκη(Αγγλικά)
3η Ώρα Χατζηδάκη Μουτογεωργού Αλεξανδρίδου(Γαλλικά) Μουτογεώργου Σκλαβουνάκη/Αλεξανδρίδου(Πληροφορική/Οικιακή Οικονομία)
4η Ώρα Δανιά/Σκλαβουνάκη(Τεχνολογία/Πληροφορική) Μακρυλλού(Μαθηματικά) Μουτογεώργου Τσέκη (Εργ. Δεξιοτήτων) Παναγιωτίδης(Θρησκευτικά)
5η Ώρα Σκλαβουνάκη/Δανιά(Πληροφορική/Τεχνολογία) Χατζηδάκη Μουτογεώργου Κρανιά Μακρυλλού(Μαθηματικά)
6η Ώρα Χατηδάκη Μουτογεωργού Μουτογεώργου Αλεξανδρίδου(Γαλλικά)
7η Ώρα Μουτογεώργου  Σκλαβουνάκη/Παναγιωτίδης(Πληροφορική/Οικιακή Οικονομία) Καραφύλλης