Πρόγραμμα Τμήματος Γ2

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ώρα Καρασίμος (Γυμναστική) Γούλα Σκλαβουνάκη/Δανιά(Πληροφορική/Τεχνολογία) Καραντώνη Καρασίμος
2η Ώρα Αγγελάκου Νοδαράκης Χατζηδάκη Αγγελάκου Νοδαράκης
3η Ώρα Νοδαράκης Σκλαβουνάκη/Δανιά(Πληροφορική/Τεχνολογία) Χατζηδάκη Νοδαράκης Γούλα
4η Ώρα Κρανιά Καραντώνη Τσέκη (Αγγλικά) Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Χατζηδάκη
5η Ώρα Τσέκη Παναγιωτίδης (Θρησκευτικά) Αθανασίου Γεροστάθη(Εργαστήρια Δεξιοτήτων) Αλεξανδρίδου (Γαλλικά)
6η Ώρα Ανδρεοπούλου (Καλλιτεχνικά) Αθανασίου Πολυκανδριώτης Πολυκανδριώτης (ΚΠΑ) Χατζηδάκη
7η Ώρα Πολυκανδριώτης (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) Αθανασίου Καραφύλλης Παναγιωτίδης (Θρησκευτικά)