Πρόγραμμα Τμήματος Α3

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ώρα Αγγελάκου(Γλώσσα) Καρασίμος (Γυμναστική) Μακρυλλού (Μαθηματικά) Μουτογεωργού Μακρυλλού (Μαθηματικά)
2η Ώρα Αλεξανδρίδου (Γαλλλικά) Μουτογεωργού Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Καρασίμος (Γυμναστική) Μουτογεωργού
3η Ώρα Μουτογεωργού Κρανιά Κρανιά Χατζηδάκη Τσέκη(Αγγλικά)
4η Ώρα Παναγιωτίδης(Θρησκευτικά) Γεροστάθη (Εργ.Δεξιοτήτων) Σκλαβουνάκη/Παναγιωτίδης(Πληροφορική/Οικιακή Οικονομία) Χατζηδάκη Δανιά/Γεροστάθη (Τεχνολογία/Πληροφορική)
5η Ώρα Μακρυλλού (Μαθηματικά) Καραφύλλης (Μουσική) Ανδρεοπούλου (Καλλιτεχνικά) Αγγελάκου (Γλώσσα) Δανιά/Σκλαβουνάκη (Τεχνολογία/Πληροφορική)
6η Ώρα Σκλαβουνάκη/Αλεξανδρίδου (Πληροφορική/Οικιακή Οικονομία) Μακρυλλού (Μαθηματικά) Χατζηδάκη Τσέκη (Αγγλικά) Παναγιωτίδης(Θρησκευτικά)
7η Ώρα Αγγελάκου(Γλώσσα) Κρανιά