Πρόγραμμα Τμήματος Γ1

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ‘Ωρα Κρανιά Παναγιωτίδης (Θρησκευτικά) Χατζηδάκη Αγγελάκου Καραντώνη
2η Ώρα Μακρυλλού Γεροστάθη/Δανιά(Πληροφορική/Τεχνολογία) Καρασίμος (Γυμναστική) Καραντώνη Μακρυλλού(Μαθηματικά)
3η ‘Ωρα Αθανασίου Αθανασίου Τσέκη (Αγγλικά) Καραφύλλης Καρασίμος(Γυμναστική)
4η Ώρα Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Πολυκανδριώτης (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) Δανιά(Εργαστήρια Δεξιοτήτων) Παναγιωτίδης (Θρησκευτικά) Πολυκανδριώτης(ΚΠΑ)
5η Ώρα Αγγελάκου Τσέκη (Αγγλικά) Μακρυλλού Μακρυλλού Χατζηδάκη
6η Ώρα Μουτογεωργού Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Αθανασίου Χατζηδάκη Μουτογεωργού
7η Ώρα Ανδρεοπούλου Πολυκανδριώτης Δανιά/Γεροστάθη(Τεχνολογία/Πληροφορική)