Εχω μήνυμα για σένα.!

CAM01264 CAM01591  CAM01592   CAM01638

Η γωνιά επικοινωνίας μπήκε σε λειτουργία.Τα μηνύματα πάνε κι έρχονται απο όλους ,προς όλους.Η χαρά των παιδιών είναι μεγάλη ,η αγωνία έκδηλη για να μάθουν τι γράφει το μήνυμα.Ο λύτης σε όλα αυτά είναι οι μικροί αναγνώστες που έχουν καταφέρει ως σήμερα να διαβάζουν.Οι κώδικες επικοινωνίας ποικίλουν ανάλογα με την φαντασία την διάθεση και την ωριμότητα των μικρών γραφέων. ¨Ετσι βλέπουμε από σχήματα

CAM01692  Γράμματα CAM01689 συνδυασμό  των δύο CAM01690  μέχρι κανονικά μηνύματα CAM01687CAM01685CAM01686 !!!

 

Αφήστε μια απάντηση