Σεισμός

Ελλάδα χώρα σεισμογενής. Ας μάθουμε να ζούμε με  τον σεισμό . Τι θα λέγατε να τον γνωρίσουμε .Πρώτα ακολουθεί διερεύνηση για τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών, γύρω απο το φυσικό αυτό φαινόμενο, καταγραφή ιδεών. Παρατηρούν την εικόνα και  συζητάμε για τους κινδύνους

IMG 20211104 122054 » Διαβάστε όλο το άρθρο