Η ζωή και το έργο των τριών Ιεραρχών

Γνωρίσαμε τους τρείς Ιεράρχες, τις σπουδές τους, το έργο τους και τα ονόματά τους με την βοήθεια του υπολογιστή, είδαμε τα πρόσωπα ,τα μελετήσαμε τι φορούσαν, τι κρατούσαν, τι ένοιωθαν, πόσο νέοι ήταν, τι εποχή έζησαν, πώς μιλούσαν  και πότε και πώς γιορτάζουν. Εν συνεχεία έφτιαξαν με το δικό τους τρόπο τις εικόνες των Αγίων

 » Διαβάστε όλο το άρθρο