Ώρες ενημέρωσης γονέων

Η επικοινωνία με τις νηπιαγωγούς του σχολείου θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο  23940 52734  τις ώρες 10-10:30 και 12-12:30.