Εκπαιδευτικοί

Προϊσταμένη: Χοβαρδά Ιωάννα (εκπαιδευτικός ολοημέρου τμήματος)

Τζαφάλια Παρασκευή , εκπαιδευτικός πρωινού τμήματος