Αύγουστος 2017 αρχείο

Erasmus+ οι δημοσιεύσεις μας στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Στον σύνδεσμο Erasmus+ θα δείτε τις δημοσιεύσεις του σχολείου μας σε σχέση με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε.

Alternative Assessment in English

Εναλλακτική Αξιολόγηση Προφορικού Λόγου στο μάθημα των Αγγλικών Η παρούσα εργασία αφορά την εφαρμογή στην τάξη εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης του προφορικού λόγου, που χρησιμοποιήθηκαν από μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του σχολείου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αξιολόγησαν οι ίδιοι τη δική τους επίδοση στον προφορικό λόγο, καθώς και αυτή των συμμαθητών τους, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαμορφωμένα για το …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση