Τα όρια του σχολείου μας

Δείτε παρακάτω ποιοι δρόμοι – οδοί ανήκουν στην αρμοδιότητα του σχολείου μας:Λήψη αρχείου