Μαθητές

Το σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24 έχει 11 τμήματα και συνολικά 197 μαθητές. Αναλυτικά:

Τμήμα  Σύνολο Τμήματος
Α 22
Β1 17
Β2 16
Γ1 18
Γ2 15
Δ1 20
Δ2 18
Ε1 17
Ε2 16
ΣΤ1 18
ΣΤ1 20
Σύνολο 197