Εσωτερικός κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου μας (σχολικό έτος 2023-24)Λήψη αρχείου