Διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών στην Εσθονία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ η δεύτερη διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών στο Tootsi της Εσθονίας για το εγκεκριμμένο σχέδιο KA229 με τίτλο S.M.I.L.E. SCIENCES AND MATHEMATICS INTO LEARNING ENGLISH στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας από το 2019. Μετά από μια καθυστέρηση περίπου δύο ετών λόγω της πανδημίας, εκπαιδευτικοί από τα συμμετέχοντα σχολεία […]

Continue Reading