Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το σχολείο μας έχει ενεργή Ευρωπαϊκή ταυτότητα συμμετέχοντας από το 2017 σε προγράμματα Erasmus+ KA1 και KA2 καθώς και e-twinning ενώ από το 2020 έως το 2027 είναι πλέον Διαπιστευμένο σχολείο Erasmus+ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του.

 

To Erasmus στο 27ο Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης

Προγράμματα e-twinning

In someone else’s shoes

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/special-needs-someone-elses-shoes/twinspace/pages

Landscape Legends. A project in cultural heritage and nature studies.

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/landscape-legends-project-cultural-heritage-and-nature-studies/twinspace/pages

Letter Buddies

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/letter-buddies/twinspace/pages/all-about-me

Αποτελέσματα συνεργατικού σχεδίου Erasmus+ Leap to the Future