Νέα ευρωπαϊκή συνεργασία Erasmus+ για το σχολείο μας

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου έτους του σχεδίου μας “Leap to the Furure” Eramus + KA220, έγινε στην αίθουσα προβολών του σχολείου μας μία παρουσίαση των κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων που παράχθηκαν. Το έργο που αφορά τη συνεργασία του σχολείου μας με σχολεία από την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Γερμανία,, την […]

Continue Reading