Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2023-24 είναι οι παρακάτω:

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Διδάσκει
1 Νταή Αθανασία ΠΕ-70, Δασκάλων Διευθύντρια
2 Χάψα Βασιλική ΠΕ-07, Γερμανικών Ε1,Ε2,ΣΤ2, Υποδιευθύντρια
3 Γιαγκόζογλου Ανανίας ΠΕ-70, Δασκάλων Α
4 Αγγίδου Αικατερίνη ΠΕ-70, Δασκάλων Β1
5 Βασσάλου Ειρήνη ΠΕ-70, Δασκάλων Β2
6 Μιχαηλίδου Αναστασία ΠΕ-70, Δασκάλων Γ1
7 Παπαευαγγελού Βασιλίκη ΠΕ-70, Δασκάλων Γ2
8 Αποστολέλλη Αφροδίτη ΠΕ-70, Δασκάλων Δ1
9 Γκιριμπίτου Χρυσούλα ΠΕ-70, Δασκάλων Δ2
10 Μπουχώρη Αικατερίνη ΠΕ-70, Δασκάλων Ε1
11 Θεοφανίδου Παρασκευή ΠΕ-70, Δασκάλων Ε2
12 Γκουλέτσου Καλλιόπη ΠΕ-70, Δασκάλων ΣΤ1
13 Αλεξίου Γρηγόριος ΠΕ-70, Δασκάλων ΣΤ2
14 Καραμίχος Χρήστος ΠΕ-70, Δασκάλων Ολοήμερο, Συμπλήρωση
15 Σιάκκα Ζωή ΠΕ-70, Δασκάλων Ολοήμερο, Συμπλήρωση
16 Τσιλιμπόνη Ζαφείρω ΠΕ-70, Δασκάλων Ολοήμερο, Συμπλήρωση
17 Μακρυγιαννάκη Δήμητρα ΠΕ-05, Γαλλικών ΣΤ1
18 Ζήση Φεβρωνία ΠΕ-06, Αγγλικών Α,Γ1,Γ2,ΣΤ1,ΣΤ2
19 Στάλια Μαρία ΠΕ-06, Αγγλικών Β1,Β2,Δ1,Δ2,Ε1,Ε2
20 Σεβαστίδου Παναγιώτα ΠΕ-08, Καλλιτεχνικών Όλα τα τμήματα
21 Αυξεντίδου Χάιδω ΠΕ-11, Φυσικής Αγωγής Α,Γ2,Δ2,Ε2,ΣΤ2
22 Ραμπότας Χρήστος ΠΕ-11, Φυσικής Αγωγής Β1,Β2,Γ1,Δ1,Ε1,ΣΤ1
23 Λεοντιέφ Ευθαλία ΠΕ-79, Μουσικής Όλα τα τμήματα
24 Ευαγγέλου Αλέξανδρος ΠΕ-86, Πληροφορικής Όλα τα τμήματα
25 Σιώμου Ουρανία ΠΕ-91, Θεατρικής Αγωγής Α,Β1,Β2,Γ1,Γ2,Δ1,Δ2