Παραδοσιακά και Σύγχρονα επαγγέλματα!!!

 Και συνεχίζοντας στο κλίμα της παράδοσης ασχοληθήκαμε με τα παραδοσιακά επαγγέλματα και πως ο χρόνος τα επηρέασε και ποια άλλα δημιούργησε στο πέρασμά του. Επίσης συζητήσαμε και ζωγραφίσαμε τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε!!!!