ΜΑΗΣ

Στεφάνια του Μάη
το στεφάνι του Νικόλα

της Καλλιόπης

του Κων/νου Μπ.

της Ευσταθίας

του Βασίλη Τσ.

του Βασίλη Κ.

της Αναστασίας

της Αλεξάνδρας

της Καλλιόπης