ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

τηλ: 26960 22586

email: mail@1dim-akrat.ach.sch.gr