Σχέδια Δράσης για τη σχολική χρονιά 2021-22

Η βιβλιοθήκη μας

Τη φετινή χρονιά υποβάλλουμε δύο Σχέδια Δράσης στον Άξονα: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, με τίτλο:

Α.  Μέσα από τα βιβλία καθρεπτίζομαι… μαθαίνω τον κόσμο και συλλογίζομαι.

Να αντιμετωπιστεί η βιβλιοθήκη ως ένα «μέσο» ή «εργαλείο»  για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης των μαθητών μας. Στοχεύουμε στη βελτίωση της αναγνωστικής τους ευχαίρειας, της κατανόησης κειμένου  και στην ενίσχυση της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.  Θα πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση του περιεχομένου της βιβλιοθήκης , θα δημιουργηθεί χώρος αναγνωστηρίου και θα συνταχθεί νέος σύγχρονος κανονισμός λειτουργίας. Ακόμη στόχος είναι η σύνδεση με την τοπική κοινωνία μέσω δράσεων αλλά και να υποστηριχτούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σχολείου.

Συντονιστής Δράσης: ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.  ΣτηρίΖΟΥΜΕ τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

Στόχος είναι η ενίσχυση και η ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υποστήριξή τους στο σχολικό πλαίσιο. Το Τμήμα Ένταξης, η Παράλληλη Στήριξη, η ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στοχεύουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών λόγω των δυσκολιών που απορρέουν από την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία του προηγούμενου σχολικού έτους, στην ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, στο δέσιμο των μαθητών σαν ομάδα, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στην εξειδικευμένη παρέμβαση στις δεξιότητες των μαθητών ώστε να γίνουν αυτοματοποιημένες γνωστικές ικανότητες, στη χρήση εποπτικών μέσων και εναλλακτικών τρόπων μάθησης, στη διδασκαλία με υπολογιστή με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, στην προστασία από σχολική βία, ρατσισμό, κοινωνικό αποκλεισμό, περιθωριοποίηση, σχολικό εκφοβισμό και απομόνωση, στην συμμετοχή  των μαθητών σε αθλητικές  δράσεις  και  εκδηλώσεις-αθλητικά  τουρνουά, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, χορευτικά  δρώμενα ώστε να αναπτυχθούν αρμονικά οι σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών.

Συντονίστρια Δράσης: ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Στην υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.