Ωράριο λειτουργίας

Πρωινή ζώνη: 7:00 – 8:00

Προσέλευση μαθητών: 8:00-8:15

Πρωινό πρόγραμμα: 8:15 – 13:15

Ολοήμερο πρόγραμμα: 13:25 – 15:00