ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αγαπητοί γονείς,
από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, μια νέα λειτουργία, αυτή του «edupass.gov.gr» τίθεται σε λειτουργία. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.
Η Δ/ντρια του σχολείου θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19 για COVID-19, ακολουθώντας την ιδία ακριβώς διαδικασία που ακολουθείτε μέχρι και σήμερα.
Αναλυτικότερα:
Βήμα 1ο: Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου (και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) θα πρέπει να δηλώσετε το self-test στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. (απαιτούνται κωδικοί του ΤΑΧΙΣ, ΑΜΚΑ κ.ά.)
Βήμα 2ο: Εκτυπώνετε τη βεβαίωση (τη Σχολική Κάρτα αρνητικού αποτελέσματος) και οι μαθητές την επιδεικνύουν στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στην είσοδο (και στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας) το πρωί της Τρίτης 2/11/2021 (και κάθε Τρίτη και Παρασκευή)
Οι υπόχρεοι γονείς/κηδεμόνες εισέρχεστε στην πλατφόρμα και δηλώνετε την πρόθεση φυσικής παρουσίας σας στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας η κατάστασή σας.
Α) Σε περίπτωση που έχετε εμβολιασθεί ή που έχετε νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και
Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, όπως κάνουμε μέχρι τώρα.
Η δήλωση συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες αφορά στους :
(α) μαθητές/τριες του σχολείου μας,
(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»).
Πηγή: ΥΠΕΠΘ
Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων!
Η Διευθύντρια